Клуб Родител

Родителски срещи за новоприетите деца – ВАЖНО

Първа организационна родителска среща за новоприети деца в първа и яслена група за учебната 2021 – 2022 година Първа възрастова група ( деца родени 2018) – на 12.08.2021 от 17:00 часа както следва: Група „ Делфинче“ във вътрешен двор за игра на яслена група Група „Пчеличка“ във вътрешен двор – билкова градинка Забележка – За …

Родителски срещи за новоприетите деца – ВАЖНО Read More »

За тебе, МАМО!

ЗА ТЕБЕ, МАМО! За тебе, мамо, бих изпяла неземна песен с нежен глас, да ти разкаже затрептяла как силно те обичам аз. За тебе, мамо, аз ще свия огромна китка с дъх зелен, тя тайната ми да разкрие- единствена си ти за мен! Поздрав от Вокална формация „Прятели БГ“ при ДГ № 14 „Дружба“ Подаръци …

За тебе, МАМО! Read More »

ТАКСА ДГ – важни нормативни промени в Община Варна

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА В ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Препоръчваме всички родители да се запознаят с публикуваната информация относно промени в заплащането на такса за дейностите по хранене в детската градина. Деца, които към момента са включени в проект BG05M2OP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“ продължават своето участие …

ТАКСА ДГ – важни нормативни промени в Община Варна Read More »

УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 31-8-2020

Уважаеми родители, Считано от 31.08.2020 година съгласно писмо на доц. д-р Ангел Кунчев д.м Главен здравен инспектор при МЗ, на основание чл.4 ал.4 от Наредба  3 от 05.02.2007г за здравните изисквания към детските градини и чл. 21,ал.3и4 от Наредба № 26 от 18.02.220г за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните …

УКАЗАНИЯ за възобновяване посещенията на деца от 31-8-2020 Read More »