Обяви

Важно съобщение за таксите в ДГ

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДГ№ 14 „ДРУЖБА“ СЪОБЩЕНИЕ С §5 и § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г. / са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл. 6 и чл. 81 и Закона за …

Важно съобщение за таксите в ДГ Read More »

Да творим добро – покана за участие

За поредна година ДГ „Дружба“ подкрепя благотворително събиране на КАПАЧКИ И СТОТИНКИ на сдружение „Вярвам и помагам“. Бурканите за събиране на стотинки ще бъдат позиционирани на входовете на градината, а условия за събиране на капачки ще има във всяка занималня.

Обява свободни места 21-3-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за трепа група – деца родени 2016 Прием на заявления от 21.03.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 24.03.2022г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 25.03.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление. Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 25.03.2022г …

Обява свободни места 21-3-2022 Read More »

Обява свободни места 10-1-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Прием на заявления от 10.01.2022г. (понеделник) до 14:00 часа на 13.01.2022г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 13.01.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление. Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на …

Обява свободни места 10-1-2022 Read More »

Резултати класиране от 13-12-2021

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ За обявени свободни места на 13.12.2021 година  1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2018  Вх. № В 244/13.12.2021 – Мая Кесикова Вх. № В-245/13.12.2021Г – Карина Христова  1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017  Вх. № В-249 / 14.12.2021 г – Георги Костадинов

Обява свободни места 13-12-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2018 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Прием на заявления от 13.12.2021г. (понеделник) до14:00 часа на 17.12.2021г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 17.12.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на …

Обява свободни места 13-12-2021 Read More »

Резултати класиране прием 18-10-21

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ За обявени свободни места на 18.09.2021 година  3(едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Вх. № 92/18.10.2021г – Станислава Станева  1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2016 Няма кандидатствали деца

Резултати класиране 17-9-2021

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ За обявени свободни места на 13.09.2021 година  1(едно) свободно място за ПЪРВА група – деца родени 2018  Вх. № 1127/13.09.2021г – Ивайло Иванов Вх. № 1132/14.09.2021г – Аврора Близнакова – резерва Дете родено 2019 – вх. № 1128/ 13.09.2021 – Матей Цветков – резерва  1(едно) свободно място за ВТОРА група – деца родени …

Резултати класиране 17-9-2021 Read More »

Обява свободни места 13-9-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА : Деца родени 2018 – 1 свободно място Деца родени 2017 – 1 свободно място – филиал барака Деца родени 2016 – 1 свободно място Деца родени 2015 – 1 свободно място Прием на заявления от 13.09.2021г. (понеделник) до 14:00 часа на 16.09.2021г. в канцеларията на …

Обява свободни места 13-9-2021 Read More »