Прием

Родителска среща – покана

Родителска среща за новоприети деца в яслена група Уважаеми родители, Заповядайте на първата родителска среща на 28 юни 2022 от 17:00 часа  във  вътрешния двор на детската градина.  Дневният ред на родителската среща е: Акценти от Правилника за дейността на детската градина Как да подготвим детето на детска градина – съвети на психолога и педагога …

Родителска среща – покана Read More »

Важно съобщение за таксите в ДГ

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДГ№ 14 „ДРУЖБА“ СЪОБЩЕНИЕ С §5 и § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г. / са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл. 6 и чл. 81 и Закона за …

Важно съобщение за таксите в ДГ Read More »

Обява свободни места 21-3-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за трепа група – деца родени 2016 Прием на заявления от 21.03.2022г. (понеделник) до14:00 часа на 24.03.2022г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 25.03.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление. Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 25.03.2022г …

Обява свободни места 21-3-2022 Read More »

Ново – прием на деца 2022

Електронната система за прием 2022 ще бъде отворена за регистрация на заявления от 9-ти май до 27-ми май 2022 година. За яслена група могат да кандидатстват децата, родени през 2020 и 2021г., а за първа възрастова група в детските градини – родените през 2019 г. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 17 ч. …

Ново – прием на деца 2022 Read More »

Прием ЯСЛА 2022-23

Уважаеми родители, За Прием 2022 влиза в сила чл. 21 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, а именно: Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна …

Прием ЯСЛА 2022-23 Read More »

Обява свободни места 10-1-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Прием на заявления от 10.01.2022г. (понеделник) до 14:00 часа на 13.01.2022г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 13.01.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление. Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на …

Обява свободни места 10-1-2022 Read More »

Резултати класиране от 13-12-2021

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ За обявени свободни места на 13.12.2021 година  1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2018  Вх. № В 244/13.12.2021 – Мая Кесикова Вх. № В-245/13.12.2021Г – Карина Христова  1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017  Вх. № В-249 / 14.12.2021 г – Георги Костадинов

Обява свободни места 13-12-2021

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” ОБЯВЯВА 1 (едно) свободно място за първа група – деца родени 2018 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Прием на заявления от 13.12.2021г. (понеделник) до14:00 часа на 17.12.2021г. в канцеларията на детската градина. Класиране на 17.12.2021г до 16:00 часа по реда на входящия номер на …

Обява свободни места 13-12-2021 Read More »

Резултати класиране прием 18-10-21

РЕЗУЛТАТИ КЛАСИРАНЕ За обявени свободни места на 18.09.2021 година  3(едно) свободно място за втора група – деца родени 2017 Вх. № 92/18.10.2021г – Станислава Станева  1 (едно) свободно място за трета група – деца родени 2016 Няма кандидатствали деца