Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М 
на децата от I  и  II възрастови групи

(В  УЧЕБНО ВРЕМЕ  – 15 септември – 31 май)

7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Дейност по избор на децата
8:30 ч. – 8:45 ч. Утринно раздвижване
8:45 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание
10:00 ч. – 10:30 ч. Подкрепителна закуска
10:30 ч. – 12:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси;
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:30 ч. Следобедна почивка
15:30 ч. – 16:30 ч. Самообслужване след сън. Подвижни игри след сън. Закуска
16:30 ч.– 16:50 ч. Педагогически ситуации, съобразно седмичното разписание
16:50 ч. – 18:00 ч. Допълнителни дейности, организирани от учителя, по избор на децата, школи по интереси;
18:00 ч. – 19:00 ч. Дейности по избор на децата в дежурната група. Изпращане

В   НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ   – 01 юни – 14 септември:

7:00 ч. – 8:30 ч. Прием на децата. Дейност по избор на децата.
8:30 ч. – 8:45 ч. Утринно раздвижване
8:45 ч. – 9:15 ч. Закуска
9:15 ч. – 10:00 ч. Допълнителни дейности / Игри. Дейности организирани от учителя и по избор на децата
10:00 ч. – 10:20 ч. Подкрепителна закуска
10:20 ч. – 12:00 ч. Дейност по избор, игри, развлечения.
12:00 ч. – 13:00 ч. Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч. Самообслужване след сън. Подвижни игри след сън. Закуска
15:30 ч. – 16:00 ч. Допълнителни дейности / Игри. Дейности организирани от учителя и по избор на децата. Изпращане
18:00 ч. – 19:00 ч. Игри. Дейности по избор на децата в дежурната група. Изпращане