Д Н Е В Е Н     Р Е Ж И М 
на децата от III  и  IV подготвителни групи

(В   УЧЕБНО ВРЕМЕ   – 15септември – 31 май)

7:00 ч – 8:15 ч Прием на децата. Дейност по избор на децата; Дейности от учителя.
8:15ч – 8:30 ч Утринна гимнастика
8:30 ч – 9:00 ч Закуска
9:00 ч – 10:10 ч Педагогически ситуации
10:15 ч – 10:20 ч Подкрепителна закуска
10:20 ч – 11:00 ч Педагогически ситуации
11:00 ч – 12:30 ч Допълнителни дейности по избор, игри, развлечения, школи по интереси.
12:30 ч – 13:00 ч Обяд
13:00 ч – 15:00 ч Следобеден сън
15:00 ч – 15:30 ч Самообслужване; Подвижни игри;
15:30 ч – 16:00 ч Следобедна закуска
16:00 ч – 16:30 ч Педагогически ситуации.
16:50 ч – 18:00 ч Допълнителни дейности по избор, игри, развлечения, школи по интереси срещу заплащане. Изпращане
18:00 ч. – 19:00 ч Дейности по избор на децата в дежурната група. Изпращане

В   НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ   – 01 юни – 14 септември:

7:00 ч – 8:30 ч Прием на децата. Дейност по избор на децата; Дейности, организирани от учителя;
8:30 ч – 8:45 ч Утринна гимнастика
8:45 ч – 9:15 ч Закуска
9:15 ч – 10:00 ч Допълнителни дейности. Дейности организирани от учителя. Дейности по избор на децата
10:00 ч – 10:20 ч Подкрепителна закуска
10:20 ч – 12:00 ч Дейност по избор, игри, развлечения.
12:00 ч – 13:00 ч Обяд
13:00 ч. – 15:00 ч Следобеден сън
15:00 ч. – 15:30 ч Самообслужване; Подвижни игри;
15:30 ч – 16:00 ч Следобедна закуска
16:00 ч – 18:00 ч Допълнителни дейности. Игри. Дейности, организирани от учителя; Дейности по избор на децата. Изпращане
18:00 ч. – 19:00 ч Игри. Дейности по избор на децата в дежурната група. Изпращане