Нашата философия

Да създадем подходяща среда за развитие на творческия потенциал на децата, стимулиране на инициатива, желание и готовност за учене.

Самочувствие, съпричастност, изследователски дух, интелигентност, амбициозност, отзивчивост, отговорност, нравственост, мобилност, адаптивност – това са част от качествата, които искаме да развием в нашите деца, като предпоставка за успешна реализация в училище и обществената среда в бъдеще.

За нас е важно децата да изявяват интересите и способностите си при нас. Да получават знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна реализация.

Централно място в цялостната организация на учебно възпитателния процес заемат българските традиции, бит и култура. Отбелязват се всички празници, обичаи, исторически дати и събития. Инициират се мероприятия за формиране на екологично поведение и отношение. Провеждат се нестандартни уроци по добротворство.

Възпитателно-образователният процес се организира така, че в детското заведение да цари ежедневно спокойна и ведра атмосфера, уют.

Децата имат възможност да избират дейности, съобразно интересите си, да се обучават и получават знания за света който ги заобикаля, да се трудят и играят. Детската активност се разнообразява със съчетаване на самостоятелни дейности и организирани форми на педагогическо взаимодействие.

Нашите акценти са:

 • Екологично чиста среда за развитие на Вашите деца.
 • Модерни и професионално обзаведени помещения, в необикновено съчетание на природна и градска среда
 • Вкусно и питателно, здравословно детско меню.
 • Медицински персонал целодневно присъствие.
 • Ежедневно наблюдение от педиатър.
 • Всеки ден, весели и забавни часове по музика.
 • Възможност за децата да играят, учат и спортуват.
 • Жизнени и енергични, приветливи учители, които с радост общуват с вашите деца.
 • През цялата учебна година, възможност за специализирани консултации с логопед, психолог и ресурсен учител.
 • Най-добрият опит в адаптиране на деца от яслена и предучилищна възраст.
 • Умения за работа с деца от различни раси и националности. 


В детската градина децата се чувстват специални при всеки личен повод. Гостуващи артисти и куклен театър, допълват празничната атмосфера. Артистична програма и тържества са място за самостоятелна изява с различни изразни средства.