За родители

Тук родителите на децата от ДГ №14 „Дружба“ ще получават важна и полезна информация, касаеща възпитанието, храненето и здравната профилактика.

Сега, когато децата са вкъщи и не посещават ДГ, се вижда огромната роля на родителите.

Вие, родителите, сте основният фактор за възпитанието на Вашите деца. За да протече правилен възпитателен процес, е нужно да разбирате техните чувства, да ги подрепяте и да им давате любов. Бъдете пример за децата си и ги уважавайте, открийте какви са техните таланти и им съдействайте за тяхното развитие.

Храненето и здравната превенция са друг важен аспект на израстването. Нужно е знание в тази област, защото от подбора на храните зависи здравето. Нездравословните храни водят до болести, натрупване на токсини и преждевременно остаряване.

Въз основа на тези нужди на Вас, родителите, ДГ „Дружба“ реши да открие 2 клуба: клуб „Родител“ и клуб „Здраве“.