Група „Звездичка“

Отвсякъде усмивки грейват
на хиляди добри лица.

И облаците се разсейват,
над мен ще бди една звезда.

Ние сме групата на малките Звездички. Това, че сме малки изисква търпение, толерантност, уважение към индивидуалните ни различия.

Звездата означава надежда. Докато играем, учим и се възпитаваме ще сътворим своя дворец от мечти.

Екип:

Антоанета Стоева – старши учител
Радосвета Пелова – старши учител
Радка Дженкова – помощник възпитател

Девиз:

Обич, Доверие, Закрила!