ДГ №14 "Дружба"

Контактна форма

Работно време

Детска градина  № 14 “ Дружба” работи през цялата година на петдневна работна седмица  от 6:30 часа до 19:00 часа.

Децата се приемат в детското заведение сутрин от 7:00 часа и се вземат не по късно от 19:00ч.
Детското заведение работи с дежурна група и дежурен учител във физкултурния салон от 7:00 ч  до  7:30 ч. и от 18:00 ч. до 19:00 часа.

Елена Гаданчева

Понеделник Сряда Четвъртък Петък От 8 часа  До 16,30 ч.
Вторник От 9.30 часа   До 18,00 ч.
Графикът не се спазва, когато директорът работи в група.
телефон за връзка: 052 303 296

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА И ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА
От Понеделник до Петък – 08:15 ч.  –  16:45 ч.
Почивка – 12:00  –  12:30 ч.

ВАЖНО! ТАКСИ СЕ ПРИЕМАТ от 01-во до 10-то ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

СУТРИН 07:30 – 10:00 часа 
СЛЕДОБЯД 15:00 – 17:00 часа

телефон :052 303295

ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ ОТ РОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ: ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН  12:30 ч.  –  14:00 ч.

ЛОГОПЕДЪТ е в детското заведение всеки вторник и четвъртък от 8:00 до 12:00 часа.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК е в детското заведение понеделник, сряда, четвъртък и петък – от 8:00 до 12:00 часа 

вторник – от 14:00 до 18:00 часа

Медицинска сестра:  Румяна Андонова  /  Тулин Баджакова

I смяна 7.30 ч.– 16.00 ч.
Обедна почивка 12.00 ч. – 12.30 ч.
II смяна 9.30 ч. – 18.00 ч
Обедна почивка 12.30 ч. – 13.00 ч.

Д-р Весела Златкова
Понеделник, Сряда, Петък – от 8.30 ч. – 16.30 ч.
Обедна почивка 12.30 ч. – 13.00 ч