Нашата история

14.02.1980 година – ОДЗ № 14 „Дружба“ отваря врати с капацитет 170 деца. Кръстник на детското заведение е Стелка Маринова – директор на завод „Дружба”.
Още в първите години ОДЗ „Дружба“ е базова детска градина към Института за усъвършенстване на учители – Варна (днешния ДИКПО към ШУ „К. Преславски“) за споделяне и разпространение на добър педагогически опит по Физическо възпитание – направление Спортно подготвителни игри, Конструктивно- техническа дейност, Сюжетно ролевите игри.

Получени призове и награди:

 • 1981-82г.- звание “Окръжен първенец”
 • 1982г. – международно представяне пред Сорбоната-от П.Влаева
 • 1984г – награда първенец за Елена Костова
 • 1984г. – награда за Елена Станкова
 • 1986г – 1-во място в състезание по волейбол за учители

От 1989 година Акценти в работата на педагогическата колегия са екологичното и гражданско възпитание и образование, развитието на детската реч, обучението по безопасност на движението.

От 2000 година детското заведение се включва в работата на Центъра по развитие на детската реч към ДИПКУ Варна и ШУ „Еп. К.Преславски”.

От 2002 година детската градина е носител на приз “Зелен флаг” и се включва активно в международните проекти Екоучилища, и “Учим за гората”. През същата година е открит и еко кабинет.

От 2005 година в детската градина има активно действащ кабинет на педагогически съветник – психолог и това е първият такъв кабинет, създаден в предучилищното образование в град Варна. В него стотици родители, деца и педагози получават квалифицирана консултативна и терапевтична помощ и подкрепа, разбиране, доверие и сътрудничество. Изработена и действаща програма за възпитаване на социална и емоционална грамотност, изграждане на стратегия за упражняване на основни жизнени умения и постигане на социална зрялост у децата и добиване на увереност в собствените сили – са едни от основните постижения в екипната работа на психолога, педагогическата колегия и специалистите, работещи в детското заведение.

2006г. – колектива на детската градина е удостоен с Награда „Варна” за високи професионални постижения във възпитателно-образователната работа с децата, насочена към гражданско и екологично възпитание и здравна култура.

2008г. – детското заведение е домакини на делегация от Европейската фондация”Еко училище” водена от Ян Ериксон, оценил високо дейностите за екологично образование и възпитание на подрастващите.

През 2009г. детското заведение се включва в реализирането на европейски проект „Бъдеще за нашите деца” .

През 2011 година детската градина е организатор на кръгла маса на тема „Да пазим детето” – училище за безопасност и сигурност на нашите деца, в която участваха всички институции, имащи отношение към проблема за опазване живота и здравето на децата.

2012 година инициира организирането на форум на тема “Ръка за ръка” – сътрудничество в полза на детето – традиции и иновации. свързан със сътрудничеството в полза на детето. Екипа на детската градина сподели добър опит и практики за взаимодействието между детска градина и семейството.

2013 година детската градина е организатор и участник в дискусионен форум за предизвикателствата в работата с „трудните деца“ и децата със специални образователни потребности. В рамките на форума директори, учители, педагогически съветници, родители от Варненските детски градини и училища, НПО и институции обмениха мнения, опит и добри практики. Същата година е открит и кабинет „Аз мога“ оборудван със специализирани игри.

2014 година за успешна интеграция на децата от различни етнически групи детската градина инициира образователен уъркшоп „Заедно в различието“ и представи свои идеи и практики за осигуряване на подходящи условия за обучението и приобщаването на децата – билингви към социалната среда в детската градина, за осигуряване на равен шанс на децата в неравностойно положение – деца със СОП и от различни етнически групи и привличане на родителите като активни участници в образователния процес.

2015 година детската градина е организатор и домакин на майсторски клас „Аз съм с теб”- за осигуряване на подходяща среда за развитие потенциала на всяко дете в условията на толерантност и подкрепа. Целите, който се реализираха са – представяне на интерактивни форми на обучение, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновационни практики за привличане на учители – новатори в реализацията на възпитателно- образователния процес.

2015 година е значима за детската градина. Тя бе избрана за базова детска градина към Техническия университет – Варна и включена в списъка за институциите, в които студенти от специалност „Социален менджмънт“ ще провеждат своята практика. И това е така, защото екипът на ДГ „Дружба“ има знания и опит в приобщаващото образование, владее техники и методи за възпитаване на емоционална грамотност и поведенческа култура, организатор е на дискусионни форуми, майсторски клас и конференция по проблемите за работа с „трудните и различни“ деца.
За обществеността и родителите на ДЗ се организират впечатляващи спектакли по повод 30 и 35 –годишнините от създаването му, съответно през 2010 и 2015 година.
Днес в детската градина се възпитават и обучават повече от 300 деца. Има 9 групи за деца на възраст от 3 до 7 г. и 1 яслена група- на възраст от 1-3год.

За децата се грижат :

 • 19 детски учители с богат професионален опит и висока квалификация, подпомагани от 14 помощник-възпитатели.
 • 4 медицински сестри със специална подготовка и детски лекар;
 • Педагог – за бърза адаптация, емоционален комфорт и усвояване на навици от децата в яслените групи.
 • Музикален педагог – за откриване на таланти, стимулиране на детската изявата и внасяне на празнично настроение
 • Педагогически съветник за превантивна, корекционна и информационна помощ С негово участие продължава работата на основания от 2002 г. Клуб “Родител”.
 • Логопед – за корекция на говорни проблеми у децата
 • Специален педагог – за индивидуална работа при деца с обучителни трудности.

Детското заведение е с централно парно отопление на газ. Условията за възпитание и образование в градината са много добри, жизнената среда на децата отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за учебна дейност и игра. Провокиращата среда е фактор за развитие на техните интереси, дарби и таланти. Създадени са условия за оптимизиране на двигателната активност и развитие на спорта.

Детското заведение е школа за таланти. и предлага допълнително обучение на децата по английски език, народни и забавни танци, гимнастика, изобразително изкуство, курс по естетика и мода за деца, футбол, детска йога. Към детското заведение като извън класна форма за е сформирана вокална група.

ДГ № 14 „Дружба” е сред водещите детски заведения, с богата дидактична база. Повече от 35 години педагогическата колегия прилага оригинални и нестандартни образователни стратегии, стимулиращи творческите изяви на децата и личностното им развитие.

Детската градина е автор и съавтор на следните малки наръчници в помощ на родители и учители:

 • „Ръка за ръка“ – заедно по пътя на позитивното възпитание на деца от 3-7 години
 • „Еко приказки за малки и големи“

Директори на детската градина

1980 – 1989 – Радка Вълкова – открил детската градина и сформирал екип, който я издига в школа за популяризиране на добри практики и апробиране на нови методики.

1989 – 2009 – Радина Тодорова – три пъти носител на Носител на „Награди Варна” 1993г, 2003г и 2007г  и други почетни отличия и награди.

От 2009 директор е Елена Гаданчева с 28 годишен стаж като учител, носител на „Награда Варна“ за учител на годината в системата на предучилищното образование и почетно отличие „Неофит Рилски“

Призове и отличия

ДГ № 14 „Дружба“ е носител на множество дипломи и награди от участия в конкурси  за детско творчество, спортни и фолклорни празници и фиести.

Д№ 14 „Дружба“ е носител на множество сертификати , грамоти свързани с екологично образование и възпитание на подрастващите, екологичните послания, дейности и инициативи за опазване на околната среда.

Вокална група „Приятели БГ“ при ДГ № 14 „Дружба“ с вокален педагог Евелина Ангелова е многократен носител на почетни отличия, дипломи и златен медал от участие в Музикално-фолклорен конкурс “ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ” – Стара Загора, в детско юношески конкурс с международно участие за музикално и танцово изкуство „Орфеева дарба“ , в радиоконкурс- „Обичам те, море“.

 • 2004г. получава награда за социално партньорство от КНСБ.
 • 2006 – носител за „Награда Варна“  за Колектив на годината в системата на предучилищното образование
 • 2015 – номинация за Награда Варна в категорията Колектив на годината в системата на предучилищното образование
 • 2017 – поздравителен адрес от РУО – Варна за усилията за осъществяване държавна политика за приобщаване и утвърждаване на ценностна система на децата и устойчивото им формиране като личности.
 • Днес детска градина „Дружба” има своя уникален облик в резултат на хармонията между родителската съпричастност, професионализма на учителския екип и образователна политика, съответстваща на динамиката на утрешния ден.

Наша гордост през годините са деца, учители и родители– виж тук Презентация с награди