Повод за гордост -почетно отличие ,, Неофит Рилски“

За пореден път детското заведение получи признание от МОН и РИО Варна за висок професионализъм през 2017 година с почетната наградата, която г-жа Галина Димиева бе удостоена.Тази награда е плод на заслужена работа,иновативни методи и отдаденост на децатаDimievaDim2н.