ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

На 10 май 2021 отваря електронната система за прием в детски градини и детски градини с яслени групи.

Предоставяме на вашето внимание: