ПРИЕМ 2023

Електронната система за прием ще бъде отворена за регистрация на заявления на 15-ти май 2023г. Крайна дата за кандидатстване – I класиране – 31.05.2023г

За яслена група могат да кандидатстват деца, родени 2021 и 2022г, а за първа възрастова група в детските градини – деца родени 2020г.

Резултатите за първо класиране ще бъде обявен на 05.06.2023г до 17:00 часа

Всичко за Прием 2023 ще намерите на адрес: https://dg.uslugi.io/

НАПОМНЯМЕ!

Децата, посещаващи яслена група към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ :

  • График на дейностите за Прием 2023 https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik.pdf
  • НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.
  • Указания за ползване на системата
    https://dg.uslugi.io/garden/instructions?reception=garden
  • И още – деца без ЕГН може да регистрират заявление чрез Дирекция ОМД

Прием ЯСЛА 2022/23

За Прием 2022 влиза в сила чл. 21 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, а именно:

Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

Това означава: няма да има нулев прием в яслените групи; ще се обявяват всички свободни места;

Системата за регистрация на нови заявления за прием в яслена и първа група ще бъде отворена от 09 май 2022. Ще Ви уведомим и за публикуваният график на дейностите за прием.

ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

На 10 май 2021 отваря електронната система за прием в детски градини и детски градини с яслени групи.

Предоставяме на вашето внимание: