ПРИЕМ 2022

Електронната система за прием ще бъде отворена за регистрация на заявления от 9-ти май до 27-ми май 2022 година.

За яслена група могат да кандидатстват децата, родени през 2020 и 2021г., а за първа възрастова група в детските градини – родените през 2019 г.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 17 ч. на 6-ти юни.

Всичко за Прием 2022 ще намерите на адрес: https://dg.uslugi.io/

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ :

  • График на дейностите за Прием 2022 https://dg.uslugi.io/lv/documents/garden/varna/Grafik_2022.pdf

  • НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна.

  • Ръководство за родители при регистрация на заявление по електронен път

  • И още: деца без ЕГН могат да регистрират заявление на място в детската градина, която ще я посочат на първо място.

За места в детските градини могат да кандидатстват и родителите на деца от възрастовите групи 2018, 2017, 2016 и 2015 г., като приемът за тях е по входящ номер и става на място в детското заведение при обявяване на свободни места. Те се публикуват в рубриката „Актуално“ на адрес: https://dg.uslugi.io/garden/news?reception=garden

Прием ЯСЛА 2022/23

За Прием 2022 влиза в сила чл. 21 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна, а именно:

Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред.

Това означава: няма да има нулев прием в яслените групи; ще се обявяват всички свободни места;

Системата за регистрация на нови заявления за прием в яслена и първа група ще бъде отворена от 09 май 2022. Ще Ви уведомим и за публикуваният график на дейностите за прием.

ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

На 10 май 2021 отваря електронната система за прием в детски градини и детски градини с яслени групи.

Предоставяме на вашето внимание: