The Litter Less Campaign

За показани добри резултати в проект U4nergy ОДЗ 14 „Дружба” е избрано да работи по проект „The Litter Less Campaign”, който цели намаляване на отпадъците и дългосрочно влияние върху поведението на децата.

През учебната 2012-2013-2014 година детското заведение работи по проект на Фондация за екологично възпитание – програма «ЕКОУЧИЛИЩА» с подкрепата на Дружеството Foundation WRIGLEY на тема “Да намалим отпадъците”.

Сформираният инициативен комитет „Еко Дружба“ с участието на учители, родители и детска еко полиция  Млади еколози” от група „Мики Маус“, „Мечо Пух“, „Пчеличка“ и „Делфинче“, а през 2014година и децата от група „Звездичка“ си постави следните цели

  1. Даване знания на децата за видовете отпадъци и вредното им влияние върху природата. Утвърждаване разбирането за хартията като ценност
  2. Даване знания за разделното събиране на отпадъците рециклирането им.
  3. Овладяване и осмисляне практически необходимостта от опазване на природата. Възпитаване на еко съобразно поведение.

За реализиране на поставените цели педагогическите екипи доразви заложените теми в учебния план като ги обобщи в три глобални теми – Твърде много отпадъци, Изхвърляне на по-малко отпадъци, По-дълъг живот на отпадъците.

Проведените педагогически ситуации  формират знания и практически умения за природата и нейното опазване, за необходимостта от пестене на ресурси, знания и умения за разделно събиране на отпадъците, еко съобразен начин на живот, култура на поведение. Учителските екипи влагат много творчество, разработват интерактивни уроци, провеждат лабораторни опити, за да направят достъпна и интересна темата за отпадъците и рециклирането.

В спортна надпревара и игри децата демонстрират знания за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал.

Във всяка възрастова група се оформи кът за събиране на хартия, както и място за събиране на пластмаса и батерии. По предложение на еко комитета всяка група създаде своя зелен паспорт, където ежедневно младите еколози дават зелени точки за предадена хартия, пластмаса. В тази еко надпревара се включиха всички групи и децата останаха изненадани колко много отпадъци се събират само от една детска градина.

Организираното наблюдение на завода за разделно събиране на отпъдъци в с. Езерово –Варненско в партньорство с ОДЗ № 13 „Детска радост“ накара малки и големи да се замислят: „Може ли да правим по-малко боклуци?“, „Защо хората не събират разделно?“.

Особен интерес предизвика процеса компостиране. До този момент детското заведение не бе инициирало мероприятия в тази посока. Педагогическата колегия повиши своята компетентност за компостирането и обмени опит със свои партньори. Благодарение участието в този проект бе закупен компостер за превръщане на природните отпадъци от кухнята и двора на детското заведение в тор. Процеса е заложен – децата очакват резултатите.

По време на програмата в ОДЗ № 14 „Дружба“ са инициирани с отворени детски писма две големи кампании за събиране на отпадъци:

  • От 19 до 25 ноември 2013г и 2014г – „Европейската седмица за намаляване на отпадъците“ – заедно с партниращите детски заведения в кампанията са предадените за рециклиране 1783 кг хартия и 285 кг пластмаса .
  • През месец Април 2013г и 2014г – „Събирай разделно –намали отпадъците – пази чиста земята“ – предадените за рециклиране 1350 кг хартия и 293 кг пластмаса.

Пестим ресурси

Създадени са еко кодекс от правила  и еко код с послания и апели.

Изкуство от отпадъци и техния втори живот е още една екоинициатива, чрез която децата подпомагани от своите учители и родители, изработиха различни предмети, играчки, сувенири, с които допълват Коледната и Великденска украса.

В детската работилница „От нищо – нещо”, водена от школата по Естетика и мода „Мойра”, децата изработиха празнични екоторбички, а в занимания по шев и кройка деца и родители участваха в изработването на екочанти от текстилни материали.

Нестардартни костюми от отпадъчни материали се демонстрираха в модно ревю по време на празника на екоучилищата в район Приморски Варна – „Да си подадем ръка, за чиста околна среда“. И двете еко училища в празника са партньори на детското заведение по проекта „Да намалим отпадъците“. Празникът се продължи с еко панаир от различни работилници, където децата се запознаха с нови техники за изработка на сувенири от отпадъчни материали от по-големите каки и батковци, а те им показаха как с отпадъчни материали може да се тъче. Гости и участници в празника бяха – ОЦОСУР, Българското движение за защита на птиците, ПП „Златни пясъци“.

За екипа на ОДЗ 14 „Дружба” работата по проекта „Да намалим отпадъците“ е още една стъпка за повишаване на общественото съзнание – “ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ – ЧИСТА ЗЕМЯ – ДНЕС И СЕГА!”.

Еко координатор – Снежана Рачева
Директор – Елена Гаданчева