ToyBox

ToyBox е европейско проучване, включващо различни държави, чиято цел е разработването на програма за предотвратяване на затлъстяването специално за децата в предучилищна възраст

Ранното детство е критичен период за предотвратяване на затлъстяването, защото поведението, чертите на характера и физиологичните процеси до голяма степен се развиват или формират още в ранна възраст. Насърчаването и възприемането на желани навици помага за осигуряването на оптимален растеж през детството и увеличава възможността за дълготрайно здраве в зряла възраст.

Общата цел на проучването ToyBox е да насърчи здравословния начин на живот в ранното детство, за да се предотврати затлъстяването.

В детското заведение се взе информирано съгласие за работа по проекта от 64 души – родителите на деца набор 2007 г. в група „Мики Маус“ и „Мечо Пух“.

ToyBox-проучването:

  • разпозна ключови навици и техните детерминанти, свързани със затлъстяването в ранна детска възраст;
  • оцени съществуващи модели на поведение и образователни стратегии, които най-добре подпомагат промените в поведението на тази възрастова група
  • извърши преглед на средата, политиките, законодателството, влияещи върху извършването на дейностите по промоция на здравето в предучилищна възраст
  • разработи интервенция, насочена към предучилищната възраст и включваща семейната среда, която да повлияе върху водещи към затлъстяване поведения при децата между 4 и 6 години
  • оцени процеса, въздействието и последствията и калкулира икономическата целесъобразност;
  • разпространи резултатите и направи препоръки за европейската политика по обществено здравеопазване.