U4energy

U4energy – пан-европейско състезание по енергийно образование на Европейската комисия.

През учебната 2011/2012 година три учителски екипа, под ръководството на директора на детското заведение участваха във втория тур на U4energy- първото паневропейско състезание за енергийна ефективност. На централно ниво инициативата се ръководи от екипа на Европейската училищна мрежа.

Състезанието U4energy-е  уникална възможност учители и деца да научат как ефикасно да използват енергията чрез краткосрочни и дългосрочни действия, целящи да намалят ежедневната консумация и водородния отпечатък, с което всичко подпомагаме изграждането на едно по-сигурно бъдеще.

Двадесет и осем училища и детски заведения в България, сред които е и ОДЗ Дружба, премериха сили и споделиха резултатите с училища от цяла Европа.

В състезанието учителите Мирослава Маринова,  Ана Дечева-Иванова и  Стефанка Христова участваха с 6 разработки на материали и кампании в три от категориите. Разработени бяха интерактивни уроци за 5-7 годишни деца, чрез които децата научиха за глобалното затопляне и пътищата да намалят замърсяването на въздуха и почвата – „Аз съм еко“, „Кой разболя Земята“, „SOS – Земята е претоплена“, „Земята и разделното събиране на отпадъците“.

По пътя на мозъчната атака децата определиха правила за деца и родители, за да постигнат по-добра енергийно ефективност в детската градина и у дома си.

Детското заведения участва в проект за енергийна ефективност „Бъдеще за нашите деца“ на Община Варна и инициира с подкрепата на спомоществователи и родители различни енергийни действия за намаляване въглеродния отпечатък – енергоспестяващо осветление, залесяване, изработка на флаери с правила за намаляване разхода на ел. енергия.