Училищната мрежа ПРОЕКТ BG05/647

Училищната мрежа на Програмите “Екоучилища” и “Учим за гората” – модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование

Проектното предложение цели разширяване на мрежата на Програмите „Екоучилища” и „Учим за гората” – като успешни инициативи за устойчиво развитие и разумно потребление на ресурси и опазване на природата и биоразнообразието.

Планирани дейности:

 • 1. Двудневна встъпителна конференция
 • 2. Седем от най-заслужилите координатори на училища и детски градини ще участват в четиридневен обмен с Международната координация на Програмата „Учим за гората” със седалище във Forеstry Extension Institute в Норвегия. Обучените преподаватели стават регионални посланици на „Учим за гората” и „Екоучилища”
 • 3. Изготвяне и публикуване на Наръчник на Програмите “Екоучилища” и “Учим за гората”.
 • 4. Изработване на онлайн инструмент–електронна платформа за мониторинг, в която учениците да внасят данни за консумираните в училищата ресурси и да следят за осъществените икономии.
 • 5. Пет еднодневни семинари в различни части на страната
 • През двете учебни години училищата ще извършват мониторинг и оценка на консумацията на вода, енергия, излъчените въглеродни емисии и ще внасят данните ежемесечно в електронната платформа за мониторинг.
 • 6. Конкурс за изготвяне на еко-код под формата на плакат – предвидени са изложба и награди.
 • 7. Конкурс за ученическа презентация на тема „Застрашени видове в моя край” . Най-добрите презентации ще бъдат показани на заключителната конференция и наградени.
 • 8. Отбелязване на инициативата на Програма „Учим за гората” „Засади дърво за мир” в Световния ден за мир, обявен от ООН.
 • 9. Двудневна национална заключителна Конференция.

ОДЗ № 14 „Дружба“ е партньор по проекта и активно участва в реализираните до момента дейности:

 • Участие в конференцията за представяне дейността на екоучилищата в България.
 • Участие в обмен с Международната координация на Програмата „Учим за гората” със седалище във Forеstry Extension Institute в Норвегия.