Профил на купувача

Доставка на природен газ за нуждите на ДГ № 14 „Дружба“

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 16:56:49

АОП НОМЕР: Е-31-00-067370/08.11.2019СТАТУС: ОТВОРЕНА
Процедури по чл. 20, ал. 1

Доставка на 100000куб.м. природен газ за нуждите на ДГ № „Дружба“ за срок от 36 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0005695

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление

Обект на процедурата: за доставка

Населено място за изпълнение на процедурата: Варна

Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 77 Горива и биоенергийни технологии

КОНТАКТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА

  • Лице/а за контакт: Елена Гаданчева
  • Телефон/и за контакт: 052303295