STEM празник за морето

Със знания и обич за морето

Децата в група Делфинче и Пчеличка се включиха в STEM предизвикателства за морето, морската вода и природните явления. Чрез различни опити, разкриващи свойствата на водата, децата направиха своите малки първи открития – кои предмети потъват, защо в солената вода яйцето не потъва, какво ще стане ако солената вода се изпари. А от родителите научиха кое е най-соленото море.

Децата от група Пчеличка представиха един вълшебен опит „Дъга в чаша“, като следваха точно указанията на главния химик в лицето на г-жа Милушева. Малките лаборанти измерваха с различни мерни единици количеството на вода и на вещества, които смесваха, следваха точно указанията, но…. В търсене на причините за смесване на цветовете децата разсъждаваха и сравняваха указанията и начина на изпълнение и… ето я и причината – водата, която са ползвали, не е достатъчно топла.

Морското приключение завърши с празничен поздрав на децата от ВФ „Приятели БГ“ и рецитаторски изяви на талантливи деца от група Пчеличка и Делфинче.

За своята любознателност и изследователски дух двете групи получиха подаръци от директора на детската градина – интерактивни игри за опознаване света на птиците и билките, за разделно събиране на отпадъците.