Kвалификация на учителите

Квалификация за портфолио На 01. 10. учителите на ДЗ се събраха на курс квалификация на тема „Изработка на учителско и детско портфолио”. Водещ на обучението бе гл. ас. д-р Калина Йочева от ШУ. Чрез мултимедийни презентации тя запозна колектива с изискванията за изработка. Учителите представиха техните разработки, които получиха одобрение.