ЕКИП

В детска градина „Дружба” работят 19 квалифицирани учители, педагогически съветник, за които се създават научни, организационни, финансови условия и предпоставки за непрекъснато кариерно развитие. Първи помощници в образователно-възпитателния процес са и 13 помощник-възпитатели, 4 медицински сестри, лекар, огняр, работник поддръжка, административен персонал. В работата си с децата от 3 до 7 годишна възраст, педагозите се съобразяват с европейските и световните тенденции при подготовката на децата за училище, отговарят адекватно на новите предизвикателства в сферата на образованието през 21 век. Стремежа на екипа е да се постигне най-добро интелектуално, социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето преди да постъпи в първи клас.

2006 – екипът на ДГ „Дружба” е носител на Награда „Варна” за професионализъм и творчески успехи

2015 – екипът на ДГ „Дружба“ е номиниран за Награда „Варна“ за професионализъм и творчески успехи