ДОБРЕ ДОШЛИ В ДГ № 14 „ДРУЖБА“ град ВАРНА

ДГ №14 „Дружба” се намира в спокоен, озеленен и недалеч от центъра на града квартал „Левски” – ул. „Дубровник“ № 56.

Удобни автобуси: 12, 13, 209, 3, 7, 15, 32.

ЗА НАС

В детското заведение функционират 9 градински и 1 яслена групи, които се помещават в 1 основна сграда и временна постройка. Сградите са съобразени с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес.

Ние предлагаме приказен свят, съчетан със съвременен лукс и професионална грижа за децата.

Нашият стремеж е „Дружба“ да бъде желано място за деца и родители, затова търсим и прилагаме нови и нестандартни техники, използваме съвременни технологии, работим по образователни проекти.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 • Правата на детето и съхраняване на неговата идентичност
 • Екологично и здравно образование и възпитание
 • Поведенческа и емоционална култура
 • Превенция на стреса и агресивното поведение
 • „Пътуване ‘’към знанието – равен шанс и достъп
 • Подготовка на децата за училище
 • Уроци по добротворство и национални ценности
 • Здраве, безопасност,спорт;
 • Школа за таланти;
 • Екипност в работата на педагогическия и детски колектив;
 • Утвърждаване на демократичен стил на работа и издигане авторитета на детската градина.

ДГ „ДРУЖБА“

Нашето детство, крилато, чудато,
приказно, слънчево в Дружба лети.
Приятелство трайно вечно ще има
учителки на вас благодарим
Детските стаи крият вълшебства.
Двора ухае на бор и цветя.
Танци и песни огласят простора.
С крачета потропват – малките хора!
Радост и обич на срещата с нас са
В сърцата ни детството живо е пак.
Магия омайна, все побеждава,
че в Дружба, дружбата успява.

Вяра Добрева – април 2010