Квалификация на педагогическата колегия

Учи се единствено този, който действа.

Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд ( Сократ)

Стремете се да знаете и имайте смелост да знаете. (Хо Раци)

Квалификация на педагогическата колегия през учебната 2022-2023 година  – теми, акценти, участници:

  1. Социaлно и емоционално развитие и езикова култура с LEGO@Education
  2. Развитие на социални и емоционални умения в образованието и грижата за деца в ранна и предучилищна възраст в Европа
  3. Старт в учителската професия
  4. Дизайн мисленето като успешен метод за развиване на социални иновации в детската градина
  5. Детето и науката
  6. Работа с електронен дневник – нови възможности и актуализация
  7. Power Point – един от инструментите за изготвяне на аналитичен визуален Доклад – анализ на детската познавателна активност на входно/изходно ниво
  8. Ранна интервенция на деца със СОП

Отвори темите на квалификациите:

Квалификация на педагогическата колегия – януари-март 2023г.

Квалификации - публикации