Здравни изисквания

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ
СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ: 

  1. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005г за имунизациите в РБ ( ДВ,бр.45/2005г).
  2. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на потогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
  5. Васерман на 1 от родителите за дете, което ще постъпва в ЯСЛЕНА ГРУПА.
  6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно на ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: 

  1. Ако детето отсъства по здравословни причини представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение.
  2. Ако детето отсъства повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.
  3. Ако детето отсъства повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.
  4. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии.

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ.

*На основание Закона за здравето и

Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

> В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ВОДЯТ БОЛНИ ДЕЦА. 

> СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ПО БОЛЕСТ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПЪРВО ДА МИНЕТЕ ПРЕЗ ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ И СЛЕД ТОВА ДА ОСТАВИТЕ ДЕТЕТО В ГРУПАТА. 

> ПРИ ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ СЕ ОТЗОВЕТЕ НЕЗАБАВНО. Детето се приема след представено медицинско становище/бележка.