Развлечение и спорт

 

Децата в ДГ „Дружба“ спортуват активно.

 Детската градина разполага с физкултурен салон, спортна площадка и футболно игрище. Ежегодно детската градина работи по своя План- програма „Спорт и здраве“, която е част от годишния план на детската градина.

 Чрез проекти по ПМС 129, в които детското заведение ежегодно разработва се предоставят възможности спорта и спортната култура да се превърне в неразделна част от живота на подрастващите.
Водени от разбирането, че любовта към спорта, спортния дух и желанието за изява, запалени от ранна детска възраст развиват морално-нравствени и емоционално-волевите качества на поведение детската градина предоставя възможности за участие в допълнителни спортни дейности.

 Любовта към спорта, спортния дух и желанието за изява, запалени от ранна детска възраст развиват морално-нравствени и емоционално-волевите качества на поведение.

 Децата активно участват в организирани футболни турнири от ДФК „Делфините“. През 2011 година отбора по футбол печели купа и флаг за първо място в детски футболен турнир.

Всяка година ДГ „Дружба“ изготвя богат празничен календар, който включва мероприятия и инициативи в следните направления:

 • Традиции и обичаи;
 • Тематични празници;
 • Еко празници;
 • Спортни празници;
 • Празник на младите таланти;
 • Празници на добрината и добрите дела;
 • Празник за правата на детето;
 • Празник „Довиждане Детска градина! Здравей първи клас!“
 • Празник за 1 юни и края на учебната година;
 • Посещения на атрактивни за децата места – аквариум, планетаиум, зоопарк, екозоокът, делфинариум;
 • Посещения на театрални постановки, детски мюзикъл, оперета;
 • Артисти и Музиканти гостуват в детската градина;
 • Организират се театрални постановки с главни герои – децата;