Лист по лист, да спасим дърво

СВЕТОВНА КАМПАНИЯ НА ЕКОУЧИЛИЩА
„ГЛОБАЛНИ ДНИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022“

Лист по лист, за да спасим дърво!

ДГ 14 „Дружба“ Варна отново се обедини и призова деца, родители, приятели и съмишленици да се включат в кампанията „Лист по лист“ – разделно събиране и рециклиране на хартия. Ние вярваме, че с намаляването на хартиените отпадъци Земята ще е по-чиста и зелена.

Тази инициатива беше част от Глобалните дни на действие, свързани с опазването на световното биоразнообразие и Деня на Земята. Събраната хартия детската градина предаде на ОЦОСУР, с която си партнираме от години.

Чрез образование, пример и съвместни действия постигаме намаляване на хартиените отпадъци.