Актуално

Безопасна среда за деца и персонал в ДГ

Детска градина № 14 „Дружба“ осигури безопасна среда за деца и персонал. От месец Януари 2021 за всички групи бяха закупени въздухопречистватели, а през Март 2021 ръководството на детската градина взе мерки за обработката на всички площи с уникалният, иновативен и без аналог в света продукт Ликуид Гард. Уникалността на продукта се състои в това, …

Безопасна среда за деца и персонал в ДГ Read More »

Информация за преустановяване дейността на детската градина – март 2021 година

Уважаеми родители, На основание заповед № РД-09-747/19.03.2021 г. на Министъра на образованието за периода на обявения локдаун – 21.03 – 31.03.2021г. се преустановяват посещенията на децата в ДГ №14 “Дружба“. На основание чл.18а от Наредба №5 за предучилищното образование през посочения период ще се организира педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда чрез използване на …

Информация за преустановяване дейността на детската градина – март 2021 година Read More »

Допълнителни указания за отсъствие – Февруари 2021

Уважаеми родители, Споделяме с Вас Заповед на МОН, която Ви дава възможност за периода 08.02.2021 до 28.02.2021 детето Ви да отсъства по уважителни причини. Прилагаме и образец на заявление, което следва да подадете по електронен път – drujba14@dg14drujba.com Това е нов служебен имейл адрес на детската градина. До 28.02.2021 ще се ползва паралелно и стария адрес …

Допълнителни указания за отсъствие – Февруари 2021 Read More »

ДГ „Дружба“ празнува 41 години с поглед в бъдещето

Уважаеми родители и приятели на Детска градина „Дружба“ споделяме с Вас празничната програма по повод 41-я рожден ден. От 09 до 15 февруари 2021 децата ще споделят с нас своите мечти, таланти и желания, а на 15.02.2021 от 9:30 ще празнуваме, ще има много изненади, усмивки и веселие. Всички Вие може да подарите на децата …

ДГ „Дружба“ празнува 41 години с поглед в бъдещето Read More »

ТАКСА ДГ – важни нормативни промени в Община Варна

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ, ЧИИТО ДЕЦА СА В ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ Препоръчваме всички родители да се запознаят с публикуваната информация относно промени в заплащането на такса за дейностите по хранене в детската градина. Деца, които към момента са включени в проект BG05M2OP001- 3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на училищното образование“ продължават своето участие …

ТАКСА ДГ – важни нормативни промени в Община Варна Read More »

Допълнителни възможности в условията на Covid

Уважаеми родители, Съгласно Заповед на МОН № РД 09-3294 от 17.11.2020  и Заповед № РД 09-3620/31.12.2020 за децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини в Община Варна за периода от 18.11.2020 до 18.01.2021 и от 18.01.2021 до 31.01.2021г е допустимо отсъствие по желание на родителите. Същите ще се считат по уважителни причини. Във …

Допълнителни възможности в условията на Covid Read More »

ЧНГ 2021 – обръщение на ръководството

Уважаеми учители и помощник възпитатели, служители и деца, родители и партньори на Детска градина „Дружба“ Изтичат последните дни на 2020 година – една различна година, пълна с много предизвикателства. Година, в която разчитахме на своята креативност и воля, а  предизвикателствата през годината ни научиха да работим в нова среда и по нов начин. Ако погледнем …

ЧНГ 2021 – обръщение на ръководството Read More »

Обръщение към родителите + Прием 2021

Обръщение Заедно можем повече Уважаеми родители, Във връзка с преустановяване посещенията на децата в ДГ съгласно заповед № РД09-3464 /27.11.2020 г. на Министъра на образованието в ДГ №14 “Дружба“ започна педагогическо взаимодействие в електронна среда от разстояние, което се осъществява от учителите чрез средствата на информационните и комуникационни технологии при активното участие на родителите. Информирам …

Обръщение към родителите + Прием 2021 Read More »

Преустановяват се посещенията в детската градина

ВАЖНО!!! Считано от 23:30 часа на 27.11.2020 г., със Заповед № РД – 01- 667/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват посещенията в детската градина. От 30.11.2020г до 18.12.2020 г. вкл. съгласно Заповед № РД09-3464/27.11.2020 г на Министъра на образованието педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно образование в детските градини ще се …

Преустановяват се посещенията в детската градина Read More »

Ден на християнското семейство – 21 ноември

Денят на християнското семейство, е повод да се замислим, да отворим душите и сърцата си за доброта, за да бъдем благословени – ние, домът ни, семейството ни. Кой друг, ако не родителите ви, заслужават уважение и благодарност, затова, че са ви отгледали и възпитали в любов и добродетелност. Кой друг, ако не децата ви, заслужават …

Ден на християнското семейство – 21 ноември Read More »