Обява свободни места 10-1-2022

ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА

ОБЯВЯВА

  • 1 (едно) свободно място за втора група – деца родени 2017
  1. Прием на заявления от 10.01.2022г. (понеделник) до 14:00 часа на 13.01.2022г. в канцеларията на детската градина.
  2. Класиране на 13.01.2022г до 16:00 часа по реда на входящия номер на подаденото заявление.

    Резултатите ще бъдат публикувани след 17:00 часа на 13.01.2022г в сайта на детската градина и изнесени на информационно табло.
  3. Записване на приетите деца на 14.01.2022г.  от 9:00 до 16:00 часа.

Повече информация може да получите на тел. 052 303295 ; 052 303296