На добър час!

И тази година на 15. 09. звънчето огласи двора на ДГ 14 „Дружба” като събра малки и големи отново заедно. С много вълнение децата изпяха химна на ДЗ , вдигнаха българския флаг и тропнаха хоро. Директорът на ДГ г- жа Гаданчева поздрави деца, родители и учители.Пожела на всички здраве, дръзновение и успехи, като любознателността и стремежът към знание ги съпътсва и води напред. Предучилищните групи преминаха под венец от цветя и здравец, водейки за ръка своите малки приятели от първите групи.В занималните на децата ги очакваха изненади и новите книжки. А при големите-родителите станаха свидетели на първия урок.
P1170275P1170265P1170261