Подаръци от училищното настоятелство

За обогатяване на дидактичната база в детското заведение и осигуряване на подкрепяща среда децата от всички групи получиха нови образователни игри.Много трепет, интерес и истинска радост предизвикаха подаръците,осигурени от училищното настоятелство за Първия учебен ден.Така те отправиха пожелание за успешна и ползотворна учебна година.
P1170296 P1170301

 

P1170303 P1170305 P1170307 P1170308 P1170311 P1170312 P1170317 P1170315